Cjenici

Za distributere uređaja KONČAR - Ugostiteljska oprema d.o.o. pripremili smo cjenike svih naših prozvoda. Cjenici su dostupni s odgovarajućim korisničkim imenom i lozinkom.

Ukoliko ste klijent koji ima pristup stranicama za koje su potrebni pristupni podatci, a ne prikazuju Vam se ispravne datoteke (npr. prikazuju Vam se cjenici umjesto projektne dokumentacije), molimo Vas da se odjavite i potom unesete odgovarajuće korisničko ime i lozinku za kategoriju koja Vam je potrebna.

Nakon što ste gotovi s uporabom sučelja, molimo Vas da se odjavite.

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku kako bi ste mogli pristupiti dokumentaciji.

Korisničko ime:   Lozinka:   

Ukoliko nemate korisničke podatke a potreban Vam je pristup cjenicima ili ukoliko ste dobili pristupne podatke a ne možete pristupiti datotekama, molimo Vas da nas kontaktirate:

 1. KONČAR - Elektroindustrija
 2. KONČAR - Inženjering za energetiku i transport
 3. KONČAR - Generatori i motori
 4. KONČAR - Električni visokonaponski aparati
 5. KONČAR - Električni aparati srednjeg napona
 6. KONČAR - Sklopna postrojenja
 7. KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori
 8. KONČAR - Mjerni transformatori
 9. KONČAR - Elektronika i informatika
 10. KONČAR - Metalne konstrukcije
 11. KONČAR - Električna vozila
 12. KONČAR - Montažni inženjering
 13. KONČAR - Obnovljivi izvori
 14. KONČAR - Mali električni strojevi
 15. KONČAR - Alati
 16. KONČAR - Ugostiteljska oprema
 17. KONČAR - Kućanski aparati
 18. KONČAR - Niskonaponske sklopke i prekidači
 19. KONČAR - Institut za elektrotehniku
 20. KONČAR - Energetika i usluge
 21. KONČAR - Energetski transformatori